Ce este asiguratul cu risc ridicat ?

Cand cel putin 3 asiguratori RCA oferteaza un tarif de prima de N ori mai mare decat tariful de referinta calculat de catre BAAR atunci asiguratul se incadreaza in definitia asiguratului cu risc ridicat.

Art. 2 alin. (5) din Legea 132/2017 (Legea RCA)

5. asigurat cu risc ridicat - persoana care pe baza incadrarii in clasele de risc pentru care cel putin 3 asiguratori RCA oferteaza un tarif de prima de N ori mai mare decat tariful de referinta calculat de catre BAAR; factorul "N" este stabilit de catre BAAR, cu aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si este calculat pentru un vehicul cu aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale vehiculului pentru care se solicita asigurarea, precum si pentru aceeasi clasa de bonus-malus a asiguratului/utilizatorului; caracteristicile tehnice ale vehiculelor se vor raporta la capacitatea cilindrica, cu exceptia vehiculelor cu motoare electrice, caz in care se va tine seama de puterea acestora;

Cum procedeaza un asigurat cu risc ridicat ?

Un asigurat cu risc ridicat se poate adresa BAAR pentru formularea unei oferte de asigurare. BAAR va formula o oferta de asigurare calculata pornind de la tariful de referinta si ii va aloca acestuia un asigurator RCA in vederea incheierii contractului RCA. Nepreluarea de catre asiguratorul RCA a asiguratului cu risc ridicat este contraventie.

Art. 37 alin. (1) litera g) din Legea 132/2017 prevede:

Art. 37: Contraventii si sanctiuni
g) nerespectarea obligatiei de catre asiguratorii RCA de a incheia contracte RCA cu asiguratii cu risc ridicat, in urma alocarii de catre BAAR conform art. 19 alin. (2);

Notificarea BAAR in vederea obtinerii unei oferte de asigurare

VI.1 din Procedura BAAR asigurat cu risc ridicat prevede:

Solicitantul se poate adresa BAAR in baza a minim trei oferte, primite de la asiguratori RCA diferiti si aflate in termenul de valabilitate la momentul solicitarii, pe care prima de asigurare RCA pentru 12 luni, este mai mare decat prima de referinta pentru segmentul de risc in care se incadreaza vehiculul respectiv, inmultita cu factorul N.
Ofertele trebuie sa fie prezentate in forma scrisa si respectand conditiile prevazut de reglementarile emise de ASF in aplicarea legii 132/2017.
In situatia prezentata la alin. 2), atat tariful de prima de asigurare, cat si tariful de referinta se refera la aceeasi clasa de bonus-malus.
Solicitarea se va face prin posta electronica la adresa riscridicat@baar.ro, prin posta clasica la adresa BAAR, Bucuresti, Sector 2, Str. Vasile Lasca, . Nr. 40-40 bis, sau prin fax la numarul 004 021 319 13 01.
Solicitantul va completa formularul tipizat, prezentat in Anexa 1 la prezenta procedura care va fi pus la dispozitia sa de catre BAAR sau pe care solicitantul il va putea descarca de pe site-ul BAAR, la care va anexa ofertele de asigurare primite pentru care prima de asigurare pentru 12 luni este mai mare decat prima de referinta pentru segmentul de risc in care se incadreaza vehiculul respectiv, inmultita cu factorul N, copie dupa certificatul de inmatriculare al vehiculului pentru care se solicita asigurare si copie dupa documentele de identificare ale proprietarului/utilizatorului vehiculului.
Comunicarea BAAR catre solicitan se va face prin aceeasi modalitate de transmitere prin care a fost primita solicitarea, daca solicitantul nu a comunicat o alta modalitate.

In cat timp formuleaza BAAR oferta de asigurare ?

VI.2 din Procedura BAAR asigurat cu risc ridicat prevede:

BAAR este obligat sa solutioneze cererea in termen de maximum 20 de zile de la data primirii solicitarii, precum si a tuturor documentelor necesare pentru individualizarea riscului in scopul incheierii unei noi polite de asigurare.

TOP