Ce este polita PAD ?

Polita PAD este o polita de asigurare obligatorie care acopera daunele produse de inundatii naturale, cutremure si alunecari de teren asupra locuintelor.

Prin PAD sunt acoperite daunele produse constructiilor cu destinatia de locuinta de oricare din formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.

Obiectul asigurarii il reprezinta constructiile cu destinatie de locuinta situate pe teritoriul Romaniei, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, din mediul rural sau urban si care sunt inregistrate in evidentele organelor fiscale.

Se pot asigura prin PAD locuintele incadrate in clasa I de risc seismic ?

Nu se pot asigura.

Art. 3 alin. (6) din legea 260/2008 prevede :

(6) Locuintele situate in cladirile expertizate tehnic in conditiile legii de catre experti tehnici atestati si incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic nu se asigura pentru niciunul dintre riscurile prevazute de prezenta lege, pana la data receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare a cladirilor.

Da, daca acestea sunt legate structural de locuinta asigurata.

Legea 191/2015 modifica art. 3 alin. (7) introducand in excluderea asigurarii dotarile si utilitatile ce nu sunt legate structural de cladirea in care este situatia locuinta asigurata:

Art. 3 alin. (7) din legea 260/2008 actualizat prin legea 191/2015 prevede :

(7) Nu intra sub incidenta prezentei legi anexele, dependintele, dotarile si utilitatile care nu sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata [...]

Se asigura prin polita PAD bunurile din locuinta ?

Nu, bunurile din locuinta asigurata nu se asigura prin polita PAD. Pentru asigurarea bunurilor se poate opta pentru o asigurare facultativa a locuintei.

Art. 3 alin. (7) din legea 260/2008 actualizat prin legea 191/2015 prevede :

(7) Nu intra sub incidenta prezentei legi anexele [...] si nici bunurile din interiorul locuintei.

Ce inseamna locuinta de TIP A si locuinta de TIP B ?

Locuinta TIP A are o suma asigurata de 20.000 euro si o prima de asigurare de 20 euro/an. Se considera locuinta de TIP A constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa, lemn ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.
Locuinta TIP B are o suma asigurata de 10.000 euro si o prima de asigurare de 10 euro/an. Se considera locuinta de TIP B constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

Am nevoie sa cesionez polita PAD in favoarea bancii

Polita PAD se poate cesiona in favoarea bancii.

Constructie cu destinatie de locuinta aflata in coproprietate

Art. 3 alin. (5) din legea 260/2008 prevede :

(5) In cazul constructiilor cu destinatie de locuinta aflate in coproprietate, se va incheia cate un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinta in parte. In acest caz, prima de asigurare se va plati pe fiecare locuinta in parte

Cu ce data de intrare in valabilitate se poate emite polita PAD ?

Legea 191/2015 modifica restrictiile intrarii in valabilitate a politei PAD astfel ca o polita PAD ce nu este reinnoire intra in valabilitate in a cincea zi emiterii iar o polita PAD ce se reinnoiste intra in valabilitate de la ora 00 a zilei urmatoare emiterii.

Art. 9
(1) PAD este valabila pe o perioada de 12 luni, cu incepere de la ora 0,00 a celei de a cincea zi calendaristica de la data la care s-a platit prima obligatorie si s-a emis si semnat contractul de asigurare.
(1^1) In cazul politelor care se reinnoiesc, acestea intra in vigoare la ora 0,00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare si s-a emis si semnat contractul de asigurare.

Cum pot verifica valabilitatea politei PAD ?

Valabilitatea unei polite PAD poate fi verificat imediat dupa emitere la adresa https://www.paidromania.ro/verifica-online-pad.

Pot incheia o polita facultativa de locuinta fara sa inchei polita PAD ?

Nu se poate incheia o polita facultativa de locuinta fara sa fie incheiata intai o polita PAD.

Art. 3 alin. (9) introdus din legea 191/2015:

(9) Societatile de asigurare-reasigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa nu pot incheia asigurari facultative pentru o locuinta care nu are incheiata in prealabil o asigurare obligatorie PAD.

S-a schimbat proprietarul locuintei, se incheie o noua polita PAD ?

Art. 32 alin (4) din Norma ASF 7/2013 modificat prin Norma ASF 35/2016:

(4) PAD emisa pe numele asiguratului initial ramane valabila pana la expirarea acesteia, asiguratorul eliberand suplimentar un act aditional la PAD cu numele noului proprietar al locuintei care face obiectul contractului.

Ce se intampla cu suma asigurata dupa o dauna ?

Art. 25 alin (2) din Norma ASF 7/2013 modificat prin Norma ASF 35/2016 prevede:

(2) Dupa fiecare dauna, suma asigurata se reintregeste automat de la data evenimentului asigurat prin plata unei prime de asigurare suplimentare care se retine din despagubirea datorata. Prima suplimentara se calculeaza proportional cu despagubirea primita si perioada ramasa de asigurare.

Nu gasesti raspunsul?
Scrie-ne oricând doreşti pe e-mail asigurari@rcaoriunde.ro sau ne poţi contacta telefonic de luni până sâmbătă 09:00 – 21:00 sau duminica la numarul 0722506406 şi te ajutăm cu drag!

 

Prin RCAOriunde.ro poți compara tarife de la mai mulți Asigurători și poți comanda asigurări ieftine de pe laptop, desktop sau telefon. Tarifele sunt obținute direct de la societățile de asigurare, la care NU se percepe comision.

Despre noi

Suntem o societate de intermediere in asigurari, infiinta in anul 2017 si autorizata de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub numarul RBK 589/2009. S.C. CLAU AND CRIS ASIG S.R.L este operator de date cu caracter personal nr.25099

TOP