VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENTIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI rcaoriunde.ro

Prezentul acord legal dintre dumneavoastra si Titan Broker de Asigurare SRL va da dreptul de a utiliza platforma rcaoriunde.ro. Puteți utiliza platforma rcaoriunde.ro numai în conformitate cu acești termeni și condiții. Serviciile oferite prin rcaoriunde.ro pot fi modificate ulterior, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm noi functii. Putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, putem elimina oricând, orice conținut al serviciilor oferite. Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) "Art. 7: Validitatea, efectele juridice și dovada contractelor încheiate prin mijloace electronice (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice. (3) Dovada încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică."

Prin folosirea platformei rcaoriunde.ro vă exprimaţi acordul cu privire la aceşti termeni şi condiţii de utilizare (prin bifarea căsuţei „Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare”). Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, vă rugăm să nu folosiţi rcaoriunde.ro

Acest acord privind termenii şi condiţiile de utilizare („Acordul”) reprezintă o convenţie cu caracter obligatoriu, realizată între dumneavoastră personal sau în numele unei entitaţi (în continuare numita „Utilizator”), şi Titan Broker de Asigurare SRL. (în continuare „Operatorul”), privind condiţiile accesului şi utilizării de către dumneavoastră a platformei rcaoriunde.ro.

Platforma rcaoriunde.ro nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani. Prin folosirea acestei aplicatii, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.

DUMNEAVOASTRĂ ACCEPTAŢI ŞI CONSIMŢIŢI ÎN MOD EXPRES SĂ VĂ OBLIGAŢI PRIN ACEST ACORD, CONFIRMÂND ACEASTĂ ACCEPTARE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ÎNREGISTRARE (DACĂ ESTE CAZUL), PRECUM ŞI CONTINUÂND SĂ UTILIZAŢI SOLUȚIA OFERITA DE rcaoriunde.ro.

DEFINIŢII

În prezentul Acord, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel, prin definiţie următoarele cuvinte şi sintagme vor avea semnificaţia indicată mai jos:

„Cont de Utilizator”

înseamnă contul de înregistrare creat de Utilizator în cadrul platformei rcaoriunde.ro;

„Date cu caracter personal”

înseamnă informaţiile referitoare la un Utilizator persoană fizică, precum: prenume, nume, CNP, seria și numărul cărții de identitate, număr de telefon, adresă poştală, email;

„Formular”

înseamnă documentul tipizat, afişat ca atare de către Operator pe rcaoriunde.ro, care trebuie să fie completat de catre Utilizator în scopul comandării polițelor de asigurare;

„Furnizor”

înseamnă asiguratorul persoana juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor să exercite activități de asigurare;

„Informaţii pentru înregistrare”

înseamnă Datele cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, şi datele de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare de la Registrul Comerţului, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informaţiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca şi numărul de cont bancar);

„Operator”

înseamnă Titan Broker de Asigurare SRL, o societate cu răspundere limitată organizată potrivit legislaţiei din România, ,

rcaoriunde.ro

înseamnă pagina de web intitulată „rcaoriunde.ro” , platforma pentru smartphone și soluția pentru alte terminale mobile, aflate în proprietatea Operatorului și administrate de către acesta;

MODIFICĂRI ADUSE ACORDULUI

Operatorul îşi rezervă dreptul de a aduce amendamente şi de a modifica prezentul Acord în mod periodic. Modificările aduse prezentului Acord vor fi publicate pe pagina de web rcaoriunde.ro şi revizuirile vor fi afişate cronologic. Amendamentele vor intra în vigoare imediat după postarea pe website-ul Operatorului. Sunteţi de acord să vă conformaţi oricăror modificări aduse prezentului Acord atunci când utilizaţi Serviciile Operatorului astfel incat orice modificare postată pe website devine efectivă imediat dupa postare dar nu se vor aplica retroactiv. Prin urmare, este important să examinaţi în mod regulat prezentul Acord pentru a vă asigura că sunteţi informaţi cu privire la schimbări.

Operatorul îşi rezervă dreptul în orice moment să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, rcaoriunde.ro sau Serviciile Operatorului cu sau fără notificare. Sunteţi de acord că Operatorul nu va fi facut responsabil faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi pentru orice modificări, suspendări sau discontinuităţi ale Serviciilor Operatorului.

COTAȚIE PREȚ

Pentru obținerea unei cotații de preț, datele introduse pe site-ul rcaoriunde.ro vor fi transmise către societățile de asigurare (“Furnizori”). Pentru emiterea unui contract de asigurare vor fi utilizate datele introduse de către dumneavoastră în site-ul rcaoriunde.ro prin urmare, trebuie să furnizați informații corecte și complete de identificare pe care Titan Broker de Asigurare SRL le poate utiliza pentru emiterea poliței de asigurare, facturare și livrare. Contractele de asigurare se supun reglementărilor emise de către ASF împreună cu modificările ulterioare iar condițiile de asigurare sunt specifice fiecărui Furnizor în parte. Răspunderea în ceea ce privește contractele de asigurare precum și condițiile de asigurare revine societăților de asigurare emitente în integralitatea lor.

COMENZI, MODALITATE DE PLATĂ ȘI FACTURARE

Toate Comenzile sunt efectuate online. După înregistrare, un Utilizator poate selecta polițele de asigurare dorite şi plasa o comandă online. Comanda este redirecţionată către Furnizorul vizat, care confirmă primirea şi acceptă comanda respectivă sau indică faptul că acea Comandă nu poate fi acceptată parţial sau integral. Confirmarea este redirecţionată către Utilizator şi polițele pentru care a fost acceptată Comanda sunt emise și livrate direct de către Operator, la adresa indicată de Utilizator în Formular. Politele de asigurare de calatorie si cele de locuinta se livreaza electronic, via e-mail.

ACTIVITĂŢI INTERZISE

Nu puteţi accesa sau folosi site-ul rcaoriunde.ro pentru niciun alt scop decât cel pentru care Operatorul îl face disponibil. Site-ul rcaoriunde.ro este destinat doar întrebuinţării personale de către Utilizatori şi nu poate fi folosit pentru alte activităţi comerciale, cu excepţia celor care sunt în prealabil şi în mod expres avizate şi aprobate în scris de către Operator. Activităţile interzise includ, dar nu se limiteaza la:

 • activitate criminală sau generatoare de prejudicii, inclusiv pornografia infantilă, fraudă, trafic de materiale obscene, trafic de droguri, jocuri de noroc, hărţuire, urmărire, spamming-ul, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;
 • extragere sistematică de date de pe site-ul rcaoriunde.ro pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, bază de date sau un director, fără acordul scris al Operatorului;
 • a face orice utilizare neautorizată a Serviciilor Operatorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator şi/sau a adreselor de email ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau de altă natură în scopul de a trimite email-uri nesolicitate;
 • angajare în activităţi nepermise pe un suport al site-ul rcaoriunde.ro ori conectare neautorizată la site-ul rcaoriunde.ro;
 • angajarea în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi folosirea scripturilor pentru a adăuga prieteni sau a trimite comentarii sau mesaje, sau folosirea oricăror algoritmi de tip data mining, roboţi sau alte instrumente similare de colectare şi extragere a datelor;
 • interferarea cu, întreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru site-ul rcaoriunde.ro, pentru reţelele sau serviciile care au legătură site-ul rcaoriunde.ro;
 • încercarea de a-şi asuma identitatea unui alt Utilizator ori a unei alte persoane;
 • utilizarea Contului de Utilizator ce aparţine unui alt Utilizator;
 • folosirea oricăror informaţii obţinute prin intermediul site-ul rcaoriunde.ro în scopul de a hărţui, abuza sau prejudicia o altă persoană;
 • folosirea Serviciilor Operatorului in scopul de a concura cu Operatorul sau de a presta servicii ca agent sau reprezentant;
 • descifrarea, decompilarea, dezasamblarea sau procesul de „reverse engineering” a oricărui tip de software care cuprinde sau constituie o parte a site-ul rcaoriunde.ro;
 • utilizarea site-ul rcaoriunde.ro într-o manieră incompatibilă cu legile şi regulamentele aplicabile.

LIVRARE

Polița de asigurare RCA poate fi livrată pe teritoriul României cu un termen de livrare de maxim 48 ore. Comenzile primite vineri seara după ora 18:00 și în weekend, vor fi procesate astfel:

în cazul plății cu cardul ONLINE, polițele se vor trimite pe email
în cazul plății la livrare (ramburs), polițele vor fi procesate în funcție de disponibilitatea operatorilor noștri, dar nu mai târziu de luni.
Prin urmare, comenzile primite vineri seara după ora 18:00 și în weekend vor fi transferate curierului luni, urmând să ajungă fizic la destinatar în ziua următoare - marți.

DECLARAŢII ALE UTILIZATORULUI

Precizări generale

Folosind site-ul rcaoriunde.ro, dumneavoastră declaraţi şi garantaţi că:

 • toate informaţiile furnizate pentru înregistrare sunt corecte, precise şi nu induc în eroare;
 • datele și informațiile furnizate sunt reale la momentul completării cererii;
 • datele și informațiile furnizate sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare;
 • persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul bunului asigurat;
 • aveți cel puțin 18 ani împliniți;

ANULARE POLIȚĂ

Conform legislatiei în domeniul asigurărilor, o poliță de asigurare RCA care a fost emisă nu poate fi anulată decât în cazul unor erori cuprinse în poliță, erori ce afectează valabilitatea acesteia, sau în cazul în care se face dovada că, din eroare, pentru același autovehicul și același asigurat există o altă poliță RCA în vigoare. În cazul în care Utilizatorul constată în momentul livrării sau ulterior acestui moment faptul că polița emisă de către Operator conform comenzii lansate de către Utilizator conține informații greșite, exclusiv din vina Utilizatorului care a trecut în formularul de comandă date/informații greșite, acesta poate solicita anularea poliței /rectificarea erorilor și emiterea și livrarea unei polițe noi. Dacă, în situația enunțată mai sus, Utilizatorul va solicita emiterea și livrarea unei alte polițe, atunci acesta va fi obligat să achite taxa de transport.

Nu gasesti raspunsul?
Scrie-ne oricând doreşti pe e-mail asigurari@rcaoriunde.ro sau ne poţi contacta telefonic de luni până sâmbătă 09:00 – 21:00 sau duminica la numarul 0722506406 şi te ajutăm cu drag!

 

Prin RCAOriunde.ro poți compara tarife de la mai mulți Asigurători și poți comanda asigurări ieftine de pe laptop, desktop sau telefon. Tarifele sunt obținute direct de la societățile de asigurare, la care NU se percepe comision.

Despre noi

Suntem o societate de intermediere in asigurari, infiinta in anul 2017 si autorizata de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub numarul RBK 589/2009. S.C. CLAU AND CRIS ASIG S.R.L este operator de date cu caracter personal nr.25099

TOP